A CSS Flexbox bemutatása példákon keresztül, kódokkal együtt!

A CSS Flexbox bemutatása példákon keresztül, kódokkal együtt!

Ebben a cikkünkben a CSS Flexboxot szerettük volna körbejárni: mire való, hogyan használható? Miért praktikus?

Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan hallottatok már a CSS Flexboxról. Ennek az lehet az oka, hogy egy ismert, és nagyon praktikus eleme a CSS-nek: segítségével nagyon könnyedén lehet pozicionálni a képernyőnkön a különféle elemeket.

Nem mindig praktikus a használata, lehetséges, hogy bizonyos esetben nem ez a legjobb megoldás, viszont kezdőként az emberben sokszor felmerül egy adott probléma esetén a kérdés: ezt a konkrét, specifikus problémát hogyan lehetne picit „elegánsabban” megoldani?

Hiszen, mikor elkezdünk CSS-el foglalkozni, akkor mindenki megismeri a legfőbb pozicionálási lehetőségeket: a marginok, paddingok, esetleg a különféle positionok használatát.

A cikkünkben a CSS Flexbox eszközt szeretnénk egy picit részletesebben áttekinteni, konkrét példákkal együtt bemutatva. Amennyiben még nem vagyunk tisztában a CSS alapjaival, érdemes lehet a CSS-ről szóló alapozó cikkünket elolvasni.

Mi az a Flexbox?

A CSS Flexbox egy modern lehetőség arra, hogy az elemeink elrendezését módosítsuk vele a képernyőnkön. Tulajdonképpen egy display érték, hasonlóan az inline-hoz, vagy a block-hoz.

Ennek a segítségével válik lehetségessé, hogy az elemeinket egy adott sorba, oszlopba rendezzük. Meghatározhatjuk a fő irányokat, az elemek térközeit, illetve azt is, hogy az elemek új sorba csússzanak-e, amennyiben már nem férnének ki, vagy pedig az elemek mérete csökkenjen, de azok maradjanak egy sorban.

A CSS Flexboot úgy kell létrehozni, hogy egy anya-elemnek a display:flex tulajdonságot adjuk. Ekkor minden egyes elem, ami közvetlenül ezen belül található, ennek megfelelően fog rendeződni. Hozzuk létre az alábbi kódot, és nézzük meg a végeredményt:

<style>
 .flex-container {
  display: flex;
  background-color: #ff7417;
 }

 /*Maguk a flex elemek, melyeknek egy jellegzetes stílust definiáltunk az érhetőség kedvéért.*/
 .flex-container div {
  background-color: #eeedeb;
  margin: 13px;
  padding: 20px;
  font-size: 30px;
 }
</style>

<div class="flex-container">
 <div>Elem 1</div>
 <div>Elem 2</div>
 <div>Elem 3</div>
</div>

A display:flex elemmel ellátott értének még ezen felül természetesen számos, egyéb tulajdonságot adhatunk. Ezek lennének a legfőbbek:

 • flex-direction
 • flex-wrap
 • flex-flow
 • justify-content
 • align-items
 • align-content

Annak érdekében, hogy jobban megérthessük az alapkoncepciót, természetesen érdemes lehet ezeket pontosabban bemutatni.

Flex-direction

A flex-direction tulajdonképpen azt adja meg, hogy az elemeinknek a fő rendezési irányvonala mi legyen. Ez lehet sor, vagy oszlop, pontonsan négy különböző értéket definiálhatunk:

 • row
 • row-reverse
 • column
 • column-reverse

A row érték az alapértelmezett, ha nem definiáljuk ezt a tulajdonságokat, akkor automatikusan ez fog érvényesülni. Az elemek sorrendje a HTML kódunk (DOM) szerint fog megadódni. A row-reverse csupán annyiban különbözik ettől, hogy itt az elemek sorrendje fordítottja lesz, mint a HTML kódunké, és az elemek rendezése is jobbról kezdődik.

A column érték arra használható, hogy az elemeinket alapértelmezettként oszloposan rendezzük el, az elemek sorrendje a HTML elemeink sorrendje lesz. Amennyiben a column-reverse értéket használjuk, akkor az oszlopban az elemek sorrendje ennek fordítottjára fog adódni, valamint az elemek rendezése alulról kezdődik.

Hozzuk létre az alábbi kódot-az előző példánkat kiegészítve-és próbáljuk  ki mind a négy értéket. A végeredmény az alábbiakra adódik majd:

<style>
 .flex-container {
  display: flex;
  flex-direction: row;
  /*flex-direction: row-reverse;*/
  /*flex-direction: column;*/
  /*flex-direction: column-reverse;*/

  background-color: #ff7417;
 }

 .flex-container div {
  background-color: #eeedeb;
  margin: 13px;
  padding: 20px;
  font-size: 30px;
 }
</style>

<div class="flex-container">
 <div>Elem 1</div>
 <div>Elem 2</div>
 <div>Elem 3</div>
</div>

Első eset (row)

Második eset (row-reverse)

Harmadik eset (column)

Negyedik eset (column-reverse)

A flex-wrap

A flex-wrap tulajdonság azt hivatott meghatározni, hogy az elemeink abban az esetben, ha az aktuális képernyőméret nem engedné, új sorba/oszlopba rendeződjenek-e vagy pedig sem. Alapvetően három értéket adhatunk neki:

 • wrap
 • nowrap
 • wrap-reverse

A wrap azt jelenti, hogy az elemaink rendeződjenek új sorba/oszlopba, amennyiben azok eredeti mérete szerint nem férnének el. A nowrap ezzel ellentétben soha nem töri meg az elemeket, azok összecsúszni igyekeznek a padding, és margin értékek csökkentésével, egy idő után pedig még ki is lóghatnak az anyaelemből. Ez az alapértelmezett beállítás.

A wrap-reverse szintén engedi az elemeket új sorba rendeződni, de az ellentétes oldalra rendezi azokat: sor esetén az alapsor felé, oszlop esetén pedig bal oldalra. Nézzük meg mind a három lehetséges értéket:

<style>
 .flex-container {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  /*flex-wrap: nowrap;*/
  /*flex-wrap: wrap-reverse;*/
  background-color: #ff7417;
 }

 .flex-container div {
  background-color: #eeedeb;
  margin: 13px;
  padding: 20px;
  font-size: 30px;
 }
</style>

<div class="flex-container">
 <div>Elem 1</div>
 <div>Elem 2</div>
 <div>Elem 3</div>
 <div>Elem 4</div>
 <div>Elem 5</div>
 <div>Elem 6</div>
</div>

A második eset (nowrap)

 A harmadik eset (wrap-reverse)

Érdemes megjegyezni, hogy az eddig tárgyalt két tulajdonságot, a flex-directiont, és flex-wrapet egyetlen CSS propertyben is definiálhatjuk a flex-flow segítségével. Ha például a flex-direction:row, és flex-flow:wrap lenne, akkor mindezt úgy is definiálhatnánk, hogy flex-flow: row wrap;

Justify-content

A justify-content tulajdonság arra való, hogy meghatározzuk, hogy az elemeinket hogyan szeretnénk a flex-directionon belül rendezni. Az alábbi értékeket adhatjuk neki:

 • center
 • flex-start
 • flex-end
 • space-between
 • space-around

A center tulajdonképpen középre igyekszik igazítani az elemeinket. A flex-start az alapértelmezett, míg a flex-end az a flex irány végétől rendezi az elemeket. A space-between az elemeket a lehető legtávolabb igyekszik elrendezi egymástól, míg a space-around nagyjából igyekszik a meglevő térközt egyenlően elosztani. Próbáljuk ki a lehetséges opciókat:

<style>
 .flex-container {
  display: flex;
  justify-content: center;
  /*justify-content: flex-start;*/
  /*justify-content: flex-end;*/
  /*justify-content: space-between;*/
  /*justify-content: space-around;*/
  background-color: #ff7417;
 }

 /*Maguk az elemek, melyeknek egy jellegzetes stílust definiáltunk az érhetőség kedvéért.*/
 .flex-container div {
  background-color: #eeedeb;
  margin: 13px;
  padding: 20px;
  font-size: 30px;
 }
</style>

<div class="flex-container">
 <div>Elem 1</div>
 <div>Elem 2</div>
 <div>Elem 3</div>
</div>

Második eset (Flex-start)

Harmadik eset (flex-end)

Negyedik eset (space-between)

Ötödik eset (space-around)

Align-items

Az align-items property segítségével a második tengely mentén igazíthatjuk az elemeket: amennyiben a flex-direction row, akkor függőlegesen, amennyiben a flex-direction column, akkor vízszintesen. Az alábbi tulajdonságokat adhatjuk neki:

 • stretch
 • center
 • flex-start
 • flex-end

A stretch az alapértelmezett: amennyiben nem adunk meg a flex-elemek számára méretbeli kiterjedést, mondjuk szélességet, és magasságot, akkor automatikusan maximális méretűre veszi majd ezeket.

Az összes többi a flex elemet minimális méretűre veszi, a flex-start az alapértelmezett helyre állítja őket, a center középre, a flex-end pedig a végére. Nézzük meg a lehetséges opciókat az alábbi példán: a változatosság kedvéért a flex-directiont columnra állítottuk.

Második eset (center)

Harmadik eset (start)

Negyedik eset (end)

Align-content

Sokszor felmerülhet az az igény is, hogy amennyiben az elemeink több sorba rendeződnének, akkor azokat esztétikusan kellene megjelentetni, beállítva közöttük a megfelelő térközöket. Ez természetesen megtehető, lényegében a justify-content tulajdonságait használhatjuk, ezen kívül még a stretch-et, ami az alapértelmezettnek számít. A stretch szintén arra való, hogy amennyiben nem specifikáltuk le az elemeink méretét, akkor azok maximális méretet igyekeznek majd felvenni, kitöltve a lehetséges teret.

Értelemszerűen csak akkor értelmezhető, amennyiben a flex-wrap:wrap érték is be van állítva.

<style>
 .flex-container {
  display: flex;
  flex-direction:column;
  align-items: stretch;
  /*align-items: center;*/
  /*align-items: stretch;*/
  /*align-items: flex-start;*/
  /*align-items: flex-end;*/
  background-color: #ff7417;
  height: 500px;
 }

 /*Maguk az elemek, melyeknek egy jellegzetes stílust definiáltunk az érhetőség kedvéért.*/
 .flex-container div {
  background-color: #eeedeb;
  margin: 13px;
  padding: 20px;
  font-size: 30px;
  height: 50px;
 }
</style>

<div class="flex-container">
 <div>Elem 1</div>
 <div>Elem 2</div>
 <div>Elem 3</div>
</div>

Stretch eset:

Második eset (center)

Harmadik eset (flex-start)

Negyedik eset (flex-end)

Ötödik eset (space-between)

Hatodik eset (space-around)


A flex-itemek lehetséges tulajdonságai

Ezek az eddig definiált tulajdonságok mind a flex-containerre, vagyis az anyaelemre vonatkoztak. Természetesen felmerülhet annak az igénye is, hogy az egyes elemeknek speciális tulajdonságokat adjunk. Milyenekről lehetne szó?

Flex-grow

Ennek a segítségével azt állíthatjuk be, hogy a különféle elemeink méretaránya hogyan alakuljon. Egy példa lenne itt arra, hogy hogyan kellene ezt használni, a megadott számok arányában osztja fel a teljes hosszt.

<style>
 .flex-container {
  display: flex;
  background-color: #ff7417;
 }
 
 .flex-container div {
  background-color: #eeedeb;
  margin: 13px;
  padding: 20px;
  font-size: 30px;
  height: 50px;
 }
 .el_1 {
  flex-grow: 2;
 }
 .el_2 {
  flex-grow: 6;
 }
 .el_3 {
  flex-grow: 2;
 }
</style>
<div class="flex-container">
 <div class="el_1">Elem 1</div>
 <div class="el_2">Elem 2</div>
 <div class="el_3">Elem 3</div>
</div>

Flex-order

A flex-order segítségével tulajdonképpen tetszőleges sorrendbe állíthatjuk az elemeinket a flex containeren belül. A flex-direction, és a HTML DOM elemeink határozzák meg az alapvető sorrendet, ennek a segítségével felülírhatjuk ezeket konvenciókat, amennyiben szeretnénk. Ez esetben a megfelelő CSS-t sorközi elemként definiáltuk.

Gyakori példák a flexbox alkalmazására

A fenti példákból azért érezhető, hogy mennyire jól használható manapság a CSS flexbox. Igen sok dolog meghatározására, és definiálására van lehetőség, ebből adódóan felmerülhet bennünk a kérdés: mi az, amit érdemes ebből megtanulnunk, illetve használnunk?

Nos, a válasz alapvetően az, hogy attól függ, hogy mennyire lenne rá szükségünk. Ha valaki kifejezetten frontend-fejlesztéssel foglalkozik, akkor gyakorlatilag minden, amit itt leírtunk, fontos lehet. A legfőbb problémák, melyekre például érdemes használni:

Egy elem középre igazítása

Mennyire sokszor előjön az a példa, amikor egy fejlesztés során egy elemet a teljes képernyő közepére, vagy pedig valamilyen elem közepére kellene helyezni. Ez az alábbi módon tehető meg: a flex-containernek adjuk a justify-content:center, és az align-items:center értékeket. Ebben az esetben, ha csupán egyetlen elemünk van, ami flex-item, akkor az középre fog igazodni.

<style>
 .flex-container {
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  background-color: #ff7417;
  height: 180px;
 }

 .flex-container div {
  background-color: #eeedeb;
  padding: 10px;
  font-size: 20px;
 }
</style>
<div class="flex-container">
 <div>Középre igazítva</div>
</div>

Egy oszlopba rendezés

Gyakori helyzet, hogy az elemeinket egy oszlopban kellene megjelenítenünk, középre igazítva. Ez természetesen megtehető lenne, az alábbi módon: az anyaelemnek kell adnunk a flex-direction: column valamint a align-items: center tulajdonságokat.

<style>
 .flex-container {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  background-color: #ff7417;
  height: 280px;
 }

 .flex-container div {
  background-color: #eeedeb;
  padding: 10px;
  margin: 10px;
  font-size: 20px;
 }
</style>
<div class="flex-container">
 <div>Középre igazítva</div>
 <div>Középre igazítva</div>
 <div>Középre igazítva</div>
 <div>Középre igazítva</div>
 <div>Középre igazítva</div>
</div>

Alsó lábléc kialakítása

Nagyon sok oldalon van úgynevezett alsó lábléc. Ennek a lényege, hogy jobb oldalt, és bal oldalt két rövid szöveg jelenik meg: mint ahogy ezen weboldal esetén is így van ez. Ez jellemzően a justify_content:space-between segítségével lehetséges. 

<style>
 .flex-container {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  background-color: #ff7417;
 }

 /*Maguk az elemek, melyeknek egy jellegzetes stílust definiáltunk az érhetőség kedvéért.*/
 .flex-container div {
  background-color: #eeedeb;
  margin: 13px;
  padding: 20px;
  font-size: 30px;
 }
</style>

<div class="flex-container">
 <div>Elem 1</div>
 <div>Elem 2</div>
</div>

Milyen a CSS Flexbox böngészőkompatibilitása?

Felmerülhet bennünk a kérdés, hogy vajon milyennek tekinthető a CSS Flexbox böngészőkompatbilitása? Mint tudjuk, a CSS nem egyformán böngészőkompatibilis: a különféle böngészők, és azok verziói között eltérhet némileg egy weboldal kinézete, de akár az is lehetséges, hogy bizonyos oldalak bizonyos esetekben egyáltalán nem is fognak működni. 

A Can I Use eszköz lehet arra alkalmas, hogy megvizsgáljuk, hogy a Flexbox mennyire böngészőkompatibilis. Ahogy láthatjuk, az esetek nagy részében nem lehet vele probléma, viszonylag jó kompatibilitású ilyen téren, viszont nem annyira, mint például a margin, vagy a padding: a legalapvetőbb CSS elemek. 

A CSS Flexbox működni fog az eseteket nagy részében a böngészőink alatt.

Összefoglalás

A CSS Flexbox egy nagyon jól, és könnyedén használható eszköz. Sok esetben úgy érezhetjük, hogy jól használható, habár időigényesebb lehet minden egyes alkalommal külön osztályokat létrheozni, és ezekre definiálni a tulajdonságokat. Amennyiben a projektünk Bootstrap 4 alatt fut, akkor érdemes lehet az alapból ismert Bootstrap flexbox osztályokat használni egy munka során.

módosítva: 2020-05-26

Szeretnél árajánlatot kérni?

Nagy tapasztalattal rendelkezem weboldal készítés, webáruház készítés, keresőoptimalizálás és online marketing terén. Sok olyan munkám volt már, ami sikeres lett, és pénzt hozott az ügyfeleimnek.

Ajánlatkérés